#ToplumaDeğer

Sorumluluğumuz

FİBA Grubu toplum için sosyal ve ekonomik değer yaratmanın anahtarının eğitimden geçtiğine olan inançla 1990 senesinden bu yana toplam sosyal yatırım bütçesinin %90’ından fazlasını eğitime ayırarak 150’den fazla kuruma hibe vermiş ve 1.5 milyondan fazla bireye ulaşmıştır.

Özyeğin Üniversitesi’nde gençlere, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda çocuklara ve ebeveynlere, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nda dezavantajlı bölgelerde yaşayan genç kızlara ve kırsalda yaşayan bireylere bilimsel temelli eğitim programları geliştirmiş ve sunmuştur. Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için gerek Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, gerek başka lise ve üniversitelerde okuyan öğrencilere eğitim bursları vermektedir.