İşimiz

Sayılarla Fiba

Toplam Aktifler

2019 yılı sonu itibarıyla, Fiba Grubu'nun toplam aktifleri 15.180 milyon ABD doları değerindedir.